Sapo-Sapo Axt, Kongo, Afrika

Sapo-Sapo Axt, Kongo, Afrika