Raimer-Jochims-ETHE_2003_2019

Raimer Jochims, „LETHE“, Öl gespachtelt auf schwarzem Papier

Raimer Jochims, „LETHE“, Öl gespachtelt auf schwarzem Papier